Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ


Η αρίθμηση των μελισσοσμηνών μας είναι περισ-σότερο προαιρετική εργασία και μάλλον για τους ερασιτέχνες μελισσοκόμους που κρατάνε αρχείο για τις εργασίες που κάνουν κάθε φορά ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα μελισσοσμήνη τους.
Μια τριάδα αριθμημένων μελισσιών επάνω σε βάση.

Από την αρχή της ερασιτεχνικής εξάσκησης μου με τη μελισσοκομία, αριθμώ όλες τις κυψέλες και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στην τήρηση αρχείου όλων των μελισσοσμηνών.
Κάθε φορά που επιθεωρώ μια κυψέλη αμέσως γράφω πρόχειρα με στυλό τις εργασίες που κάνω – τις παρατηρήσεις – τις μελλοντικές εργασίες που πρέπει να κάνω κλπ. 
Κατόπιν όλα αυτά συγκεντρωτικά τα περνώ (με τη σειρά των μελισσοσμηνών που ευρίσκονται στο μελισσοκομείο) στο αρχείο που τηρώ στο lap top και μετά εκτυπώνω το αρχείο. 
Επάνω στο εκτυπωμένο σχέδιο (αρχείο) θα γράψω στην επόμενη επιθεώρηση, τις εργασίες – παρατηρήσεις κλπ και μετά όλα αυτά θα αποτυπωθούν ξανά στο lap top κ.ο.κ.
Με αυτό τον χρονοβόρο και επίπονο τρόπο, γνωρίζω τα πάντα για τις εργασίες – πρόοδο κλπ όλων των μελισσοσμηνών, όπως επίσης και τις μελλοντικές εργασίες που πρέπει να κάνω σε κάθε ένα ξεχωριστά μελίσσι.

Κυψέλη με τυπωμένο (μοναδικό) κόκκινο αριθμό.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν εάν δεν είναι αριθμημένα τα μελισσοσμήνη, για το λόγο αυτό προμηθεύτηκα δέκα πινακίδες  αριθμών (από το 0 έως το 9), όπως φαίνονται στη παρακάτω φωτογραφία και τυπώνω με σπρέι κόκκινου χρώματος τους (μοναδικούς) αριθμούς στο εμπρόσθιο επάνω αριστερό τμήμα της κυψέλης.


Για δικιά μου ευκολία τους ορόφους που έχουν έξτρα πίσω είσοδο τους αριθμώ ξεχωριστά με άλλο σπρέι γαλάζιου χρώματος, στο εμπρόσθιο άνω δεξιό τμήμα του ορόφου.

 Όροφος με τυπωμένο (μοναδικό) γαλάζιο αριθμό. 
Στο οπίσθιο τμήμα υπάρχει έξτρα είσοδος.

Οπίσθιο τμήμα ορόφου με έξτρα είσοδο. Στη φωτογραφία η είσοδος είναι σφραγισμένη με κερί, καθόσον ο συγκεκριμένος όροφος  χρησιμοποιείται ως εμβρυοθάλαμος.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΥΓΟΣ


Είναι ένα εσωτερικό ξύλινο καπάκι (κόντρα πλακέ), το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ γονοθαλάμου και μελιτοθαλάμου (καλύτερα επάνω από το βασιλικό διάφραγμα) και έχει ένα σύστημα εισόδων και εξόδων, όπου ενώ η/οι είσοδος/οι είναι μεγάλοι, οι έξοδοι μικραίνουν σε σημείο που χωρά για να περάσει η μέλισσα. Οι μέλισσες, μέσω της βαλβίδας, κατεβαίνουν εύκολα από τον μελιτοθάλαμο στον εμβρυοθάλαμο και παραμένουν σ’ αυτόν, καθόσον είναι πολύ δύσκολο για να ανεβούν, μέσω της βαλβίδας.

Τον τύπο της βαλβίδας διαφυγής μελισσών που χρησιμοποιώ.
Ο μελισσοκόμος πριν από μία ημέρα (καλύτερα δυο ημέρες) από την ημέρα της συλλογής των κηρηθρών με κλειστά μέλια, παρεμβάλει μόνο στα επιλεγμένα μελίσσια τα εσωτερικά καπάκια με την βαλβίδα διαφυγής μεταξύ της γονοφωλιάς και μελιτοθαλάμου. Εγώ έφτιαξα μόνο τρία εσωτερικά καπάκια με βαλβίδα διαφυγής μελισσών και τα χρησιμοποιώ περισσότερο στα επιθετικά μελίσσια, όπως και στους καθαρούς ορόφους που έχουν κλειστά μέλια χωρίς καθόλου γόνο, τα οποία τα έχω σημειωμένα από πριν.
   Το καπάκι με την βαλβίδα διαφυγής θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, τοποθετώντας το ανάποδα, στον τρύγο και ως καπέλο στις συστοιχίες των μαζεμένων ορόφων με τις κηρήθρες των κλειστών μελιών, τους οποίους θα μεταφέρουμε αργότερα στην αποθήκη για τρύγο, για να εξέλθουν οι μέλισσες που ευρίσκονται εντός των ορόφων και τις οποίες δεν μπορέσαμε να διώξουμε με την βούρτσα από τις κηρήθρες και ταυτόχρονα να μην μπορούν να εισέλθουν άλλες. 
   Επίσης το ίδιο καπάκι, με την ίδια φιλοσοφία, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε περιπτώσεις λεηλασιών των ξεχασμένων ανοιχτών ορόφων, που βγάλαμε από τα μελίσσια. 

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ


Η δαγκάνα πλαισίων είναι  ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του μελισσοκόμου περισσότερο στην περίοδο του τρύγου και λιγότερο χρήσιμο ή και καθόλου, στις συνηθισμένες μας επιθεωρήσεις των μελισσιών.
    Την δαγκάνα πλαισίων δεν την χρησιμοποιώ στις επιθεωρήσεις και στις διάφορες εργασίες που κάνω στα μελίσσια, καθόσον δεν με βοηθά καθόλου. Απεναντίας τη χρησιμοποιώ οπωσδή-ποτε κατά τη διάρκεια του τρύγου.


Η δαγκάνα πλαισίων που χρησιμοποιώ. 

Η δαγκάνα στη διάρκεια του τρύγου μας βοηθά πολύ να τραβήξουμε και να βγάλουμε τις κολλημένες κηρήθρες από το μελιτοθάλαμο και κατόπιν να κρατήσουμε πολύ σταθερά, με το ένα χέρι, το βαρύ από τα μέλια πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τον φόβο να μας πέσει. Έτσι κάνουμε πιο εύκολη την εργασία μας με το άλλο χέρι, στο οποίο κρατάμε τη βούρτσα και καθαρίζουμε – απομακρύνουμε τις μέλισσες που ευρίσκονται επάνω στα πλαίσια, τα οποία μπορούμε εύκολα πλέον, πάλι με τη δαγκάνα, να τα μεταφέρουμε καθαρά στο σημείο συλλογής.

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ - Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣΕΝΑΣ  ΤΡΟΠΟΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ

Η δομή, η κοινωνία και ο τρόπος λειτουργίας των μυρμηγκιών, όπως και των μελισσών, είναι αξιοθαύμαστη και αναπτύσσονται συνήθως σε μεγάλους πληθυσμούς. 
Τα μυρμήγκια, εάν μπορέσουν και βρεθούν μέσα στο μελίσσι μπορούν να καταναλώσουν τόσο το μέλι όσο και τη γύρη των μελισσών.  
Η ύπαρξη μυρμηγκιών, μέσα στην κυψέλη αποτελεί ένα από τα μικρά προβλήματα των μελισσοκόμων.
Εάν όμως η ύπαρξη των μυρμηγκιών μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό και οι μέλισσες δεν έχουν πια την ικανότητα να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, τότε το πρόβλημα οξύνεται και μπορεί σπάνια να οδηγηθεί το μελίσσι ακόμη μέχρι και την λιποταξία, την εγκατάλειψη δηλαδή της κυψέλης. (Δεν το έχω αντιμετωπίσει).
Συνήθως οι μέλισσες μπορούν και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των μυρμηγκιών. 
Ένας τρόπος για να αποφεύγουμε την επίσκεψη των απρόσκλητων και ανεπιθύμητων επισκεπτών μας (σε στατικό μελισσοκομείο), είναι να αλείψουμε με αρκετό γράσο τα πόδια της βάσης στήριξης των κυψελών

    Υπόψη εάν είναι το μελισσοκομείο μας είναι νομαδικό, το γράσο θα μας δημιουργήσει προβλήματα εάν θέλουμε να μεταφέρουμε και τις βάσεις στήριξης των κυψελών μας.
 
 
 


Στις δυο φωτογραφίες φαίνονται τα παλαιά γράσα που έχω βάλει στα πόδια της βάσης στήριξης τριών κυψελών και το σημείο που τοποθετώ τους συνδετήρες.
     Στη δεύτερη φαίνεται επίσης και το σανίδι που βιδώνω στο πίσω (βορινό) μέρος της κινητής βάσης, για να στερεώνεται καλά η κυψέλη στο σταντ και να μη κινδυνεύει από πτώσεις.

Λεπτομέρεια ποδιού από τη δεύτερη φωτογραφία

Σημείωση: Παρά το γράσο που έχω βάλει σε όλα τα πόδια των σταντ, σε αρκετές κυψέλες το καλοκαίρι υπήρχαν επισκέπτες (μυρμήγκια), χωρίς να υπάρχει όμως πρόβλημα. Ίσως το γράσο σε ορισμένα σημεία ξεράθηκε και μπορούσαν ορισμένα μυρμήγκια να το προσπελάσουν.

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΒΑΨΙΜΟ ΚΥΨΕΛΩΝ


Η διαδικασία που ακολουθώ είναι χρονοβόρα, επίπονη και είναι η εξής:
Με την αγορά των κυψελών η πρώτη εργασία είναι να τρίψω λιγάκι τις 8 γωνίες των μελιτοθαλάμων – εμβρυοθαλάμων και τις 4 γωνίες από τα καπάκια, για να εισέρχεται εύκολα το ξέστρο.
1.  Πριν  αρχίσει η διαδικασία του βαψίματος πυροσφραγίζονται όλα τα μέρη των κυψελών.
2.   Βάφω όλα τα μέρη των κυψελών μια φορά μέσα και έξω με λινέλαιο το οποίο το αραιώνω με  33 % νέφτι και τα αφήνω για στεγνώσουν τουλάχιστον για μια εβδομάδα τον χειμώνα και 2 με 3 ημέρες το καλοκαίρι.
3.   Βάφω όλα τα εξωτερικά μέρη των κυψελών δυο φορές (οπωσδήποτε) με υδροδιαλυτό αστάρι (οικολογική βελατούρα νερού).4.   Στο στάδιο αυτό ή ακόμη και μετά το πρώτο χέρι της υδροδιαλυτής ριπολίνης (λαδομπογιά νερού), αρχίζει τοποθέτηση όλων των συνδετήρων. Για περισσότερα πάτησε ΕΔΩ.

Όλες οι ξυλόβιδες που χρησιμοποιώ είναι 4.0 Χ 20. 
Στη μεσαία οπή του μικρού μέρους του συνδετήρα χρησιμοποιώ 3.5 Χ 20. 
Στις δυο παραπάνω φωτο φαίνεται η γραμμή που έχω τραβήξει στο μέσον με στυλό με τη βοήθεια μιας παλαιάς γωνιάστρας, κομμένης ακριβώς στο μέγεθος που θέλω.

5.   Βάφω όλα τα εξωτερικά μέρη των κυψελών δυο φορές με  υδροδιαλυτή ριπολίνη (λαδομπογιά νερού) δυο (2) χέρια.


6.   Στο τέλος αριθμώ τους εμβρυοθαλάμους και μελιτοθαλάμους.  Για περισσότερα πάτησε  ΕΔΩ.


Σε όλα τα πλαίσια με το πυροσφράγισμα αναγράφω με μαρκαδόρο και το έτος δημιουργίας του, για να γνωρίζω πότε πρέπει να τα καταστρέψω.  Σε όσα πλαίσια δεν τα πυροσφραγίσω αναγράφω το επώνυμο και το έτος.


Πέντε μελιτοθάλαμοι με εξτρά (πίσω) είσοδο, έτοιμοι προς χρήση.

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ (ΝΤΕΜΑΡΗ - ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΟΡΟΦΟΥ)Παραγωγή  παραφυάδων
ΝΤΕΜΑΡΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
(με δύο βασιλικά διαφράγματα)

Θα χρειασθούμε:
 •     2 ορόφους (ο ένας με πίσω εξτρά είσοδο).
 •    10 καλοκτισμένες κηρήθρες.
 •     1 Πενταράκι (μόνο για βοήθεια).
 •     10 κηρήθρες - πλαίσια (κτισμένες και άκτιστες).
 •     2  βασιλικά διαφράγματα.
Βάζουμε δίπλα από το μελίσσι μας ένα όροφο με πίσω εξτρά είσοδο και ένα 5ράκι και ελέγχουμε ένα - ένα τα πλαίσια για να βρούμε τη βασίλισσα. Όταν διαπιστώσουμε ότι το πλαίσιό μας δεν έχει τη βασίλισσα το τοποθετούμε στο όροφο με την πίσω έξτρα είσοδο, ενώ εάν την εντοπίσουμε την τοποθετούμε με το πλαίσιό της στο 5ράκι. Τότε μεταφέρουμε και όλα τα άλλα πλαίσια στον όροφο (με την πίσω είσοδο) και αναδιοργανώνουμε τα εννέα (9) πλαίσια μέλια - γύρη - γόνος - γύρη - μέλια, προσθέτοντας και μια κηρήθρα. Στο κενό από πλαίσια πλέον μελίσσι μας, προσθέτουμε στο κέντρο το πλαίσιο με τη βασίλισσα, που είχαμε τοποθετήσει στο 5ράκι και αριστερά και δεξιά αυτού 4 με 6 κηρήθρες κτισμένες (ανάλογα πόσες διαθέτουμε στην αποθήκη μας). Συμπληρώνουμε με τις άκτιστες (εάν δεν μας φτάνουν οι κτισμένες) και επάνω το βασιλικό διάφραγμα. Κατόπιν προσθέτουμε τον όροφο με άλλες 10 κτισμένες κηρήθρες, το άλλο βασιλικό διάφραγμα και από επάνω τον όροφο με την πίσω έξτρα είσοδο, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.


Τροφοδοτούμε οπωσδήποτε με σιρόπι 1 νερό/1 ζάχαρη.
Μετά από 8 ημέρες που φυσιολογικά θα έχουν δημιουργηθεί βασιλικά κελιά, θα χρειασθούμε ανάλογα με το γόνο, τον πληθυσμό και τα βασιλικά κελιά:
 •  1 ή 2 5ράκια ή και καθόλου.
 • Δεν θα χρειασθούμε κτισμένες κηρήθρες, αφού υπάρχουν ήδη στον ενδιάμεσο όροφο 10 καλοκτισμένες.
 • ½ όροφο μόνο εάν χρειαζόμαστε για αλλού τον μεγάλο ενδιάμεσο όροφο.
Από τον τρίτο όροφο παίρνουμε τις μισές κηρήθρες ή και τα 2/3 των κηρηθρών εάν υπάρχει πολύς γόνος - πληθυσμός και καλά βασιλικά κελιά και τις τοποθετούμε σε 1 ή και 2 πενταράκια, αφήνοντας τα 2 καλύτερα βασιλοκελιά (καταστρέφουμε τα υπόλοιπα) σε κάθε μια από τις 2 ή 3 παραφυάδες μας. Τις παραφυάδες μας, αφού προσθέσουμε κηρήθρες από τον ενδιάμεσο όροφο και ζαχαροζύμαρο, τις μεταφέρουμε 5 χιλιόμετρα μακριά για 27 ημέρες, χωρίς να τις πειράξουμε καθόλου. Βάζουμε μόνο εάν χρειάζεται μετά από 10 - 15 ημέρες και πάλι ζαχαροζύμαρο.
Η παραφυάδα που παραμένει στο μελισσοκομείο (επάνω από το μητρικό μελίσσι ως τρίτος όροφος) την συμπληρώνουμε και αυτή με 3-4 κηρήθρες. Ενδιάμεσα αφήνουμε πάλι τον όροφο, μισοάδειο πλέον (ή εάν έχουμε καλύτερα κτισμένες κηρήθρες συμπληρώνουμε για να γίνουν 10), με τα 2 βασιλικά διαφράγματα.
Προσθέτουμε σιρόπι – ζαχαροζύμαρο και δεν το πειράζουμε καθόλου για 27 ημέρες. Βάζουμε μόνο εάν χρειάζεται μετά από 10 - 15 ημέρες και πάλι ζαχαροζύμαρο.
Μετά 27 ημέρες επιστρέφουμε στο μελισσοκομείο μας τις παραφυάδες και τις ελέγχουμε όλες για να διαπιστωθεί η παρουσία ή μη γονιμοποιημένης βασίλισσας. Εάν μια παραφυάδα δεν έχει βασίλισσα, το διαλύουμε και τα πλαίσια τα τοποθετούμε στις άλλες κυψέλες μας.
Αργότερα, στο μητρικό μελίσσι, εάν θέλουμε να κρατήσουμε και τα δυο μελίσσια, αφού διαπιστώσουμε ότι γεννάνε και οι δυο βασίλισσες, παίρνουμε τον τρίτο όροφο με την νέα βασίλισσα και τον τοποθετούμε περίπου ισοϋψώς ακριβώς πίσω  από το μητρικό μελίσσι επάνω σε μια άλλη κινητή βάση.
Ήδη οι άλλες 1-2 παραφυάδες θα έχουν προχωρήσει και θα έχουν γίνει σχεδόν κανονικά μελίσσια.Εάν δεν θέλουμε την παλαιά βασίλισσα αργότερα όταν κρίνουμε σκόπιμο (περίπου ένα μήνα με 20 ημέρες με  πριν την στοχευμένη νεκταροέκκριση) σκοτώνουμε την παλαιά βασίλισσα του 1ου ορόφου και ενώνουμε το μελίσσι με τη μέθοδο της εφημερίδας, βγάζοντας τα 2 βασιλικά διαφράγματα. Την εφημερίδα την τοποθετούμε μεταξύ του 2ου και 3ου οροόφου. 
    Μετά από μια εβδομάδα κατεβάζουμε τον 3ο όροφο ως εμβρυοθάλαμο (1ο όροφο)  με την καινούργια του βασίλισσα. Τον κάτω  όροφο (παλαιό 1ο χωρίς πλέον την παλαιά βασίλισσα) τον βάζουμε επάνω από τον εμβρυοθάλαμο ως 2ο όροφο και από επάνω του τον μεσαίο όροφο, ο οποίος πλέον θα γίνει 3ος  όροφος ως μελιτοθάλαμος.
Η διάταξη του τριώροφου μελισσιού ενώ στην αρχή ήταν 1-2-3 τώρα έγινε 3-1-2.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:
 •     Παραγωγή αρκετών παραφυάδων, νωρίς την άνοιξη.
 •   Πρόληψη της σμηνουργίας. (Για πρόληψη σμηνουργίας και κτίσιμο      κηρηθρών πάτησε εδώ.)
 •   Αντικατάσταση της παλαιάς βασίλισσας.
 •     Κτίσιμο κηρηθρών. (Για περισσότερα πάτησε εδώ.)
 •    Καλή παραγωγή μελιού, αφού θα έχουμε πολύ πληθυσμό.

Σημείωση:
Αυτή μόνο τη μέθοδο χρησιμοποιώ κάθε άνοιξη για τη δημιουργία παραφυάδων με μεγάλη επιτυχία. Για το λόγο αυτό έχω αρκετούς ορόφους με πίσω εξτρά είσοδο και αρκετές κτισμένες κηρήθρες στην αποθήκη. 
  Υπόψη ότι ο καλύτερος τρόπος πολλαπλασιασμού - παραγωγής πολλών παραφυάδων είναι η βασιλοτροφία, καθόσον όλες οι νέες βασίλισσες θα είναι επιλεγμένες από το καλύτερο (επιλεγμένο) γενετικό υλικό που επιθυμούμε. 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΥΓΟΥΤέσσερις (4) τρόποι για να ξεχωρίζουμε τα φρέσκα αυγά


α) Το πρώτο και σίγουρο χαρακτηριστικό ενός φρέσκου βρασμένου αυγού είναι ότι το τσόφλι του δεν ξεκολλά (ξεφλουδίζεται) εύκολα, το ασπράδι είναι συμπαγές, ελαστικό  και ο κρόκος του ευρίσκεται στο κέντρο.
β) Με το σπάσιμο ενός φρέσκου αυγού πάνω στο πιάτο ή στο τηγάνι ο κρόκος είναι σφικτός και το ασπράδι συγκεντρωμένο γύρω του με συνοχή, ενώ ενός αυγού πολλών ημερών ο κρόκος του είναι επίπεδος και το ασπράδι απλώνει, πιάνοντας μεγαλύτερη διάμετρο.
γ) Ένας άλλος εύκολος τρόπος για να ξεχωρίζουμε τα φρέσκα αυγά είναι με το κούνημα του αυγού κοντά στο αυτί μας. Στο φρέσκο δεν ακούμε και δεν νοιώθουμε καμιά εσωτερική κίνηση, ενώ όσο πιο παλαιό είναι θα νοιώθουμε και θα ακούμε την μικρή εσωτερική κίνηση του κρόκου μέσα στο αυγό.
δ) Επίσης ένας άλλος τρόπος για να ξεχωρίζουμε τα φρέσκα αυγά είναι να τα βάλουμε μέσα στο νερό. Το πολύ φρέσκο αυγό θα μείνει στον πάτο σε οριζόντια θέση, ενώ όσο πιο μπαγιάτικο είναι δεν παραμένει σε οριζόντια θέση, αλλά το πίσω μέρος του (ο πωπός του) ανασηκώνεται όλο και περισσότερο.

Μαγείρεμα:  Τα φρέσκα αυγά είναι καλύτερα για το τηγάνισμα (μάτια ή ποσέ), καθόσον θα έχουν καλύτερη εμφάνιση, λόγω της μεγάλης συνοχής του κρόκου και του ασπραδιού. Τα πιο παλιά αυγά είναι καλύτερα για το βράσιμο, διότι ξεφλουδίζονται πιο εύκολα. Επίσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στις σάλτσες και γενικά εκεί που η εμφάνιση δεν παίζει ρόλο.
Συντήρηση:   Η καλύτερη συντήρηση των αυγών είναι μέσα στο ψυγείο και να θυμόμαστε ότι τα αυγά εκτός ψυγείου χαλάνε σε μια ημέρα τόσο όσο τα αυγά μέσα στο ψυγείο σε επτά περίπου ημέρες. 
Για τον λόγο αυτό τα αυγά που αγοράσαμε τα τοποθετούμε αμέσως στο ψυγείο. Επίσης καλό είναι να γνωρίζουμε τις συνθήκες συντήρησης και της φρεσκάδας των "αυγών ημέρας" που μας πωλούν.


Μόλις σπάμε ένα αυγό να θυμόμαστε:
·  Ότι για να είναι φρέσκο, το ασπράδι και ο κρόκος πρέπει να παραμένουν μεταξύ τους ενωμένα και σφιχτά και η μπαλίτσα του κρόκου να μην γίνεται επίπεδη.
·  Όσο πιο πολλών ημερών είναι το αυγό, τόσο το ασπράδι γίνεται πιο νερουλό και ο κρόκος πιο επίπεδος.
·  Το τσόφλι του βρασμένου φρέσκου αυγού δεν ξεφλουδίζεται εύκολα.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑΣ και ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΗΡΗΘΡΩΝ (ΝΤΕΜΑΡΗ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΟΡΟΦΟΥ)


Για πρόληψη σμηνουργίας και κτίσιμο νέων κηρηθρών
ή   μετά από 8 ημέρες δημιουργία παραφυάδας-ων

Θα χρειασθούμε:
 •     1 όροφο με πίσω εξτρά είσοδο.
 •     1 πενταράκι (για βοήθεια).
 •     10 πλαίσια άκτιστα ή κτισμένα.
 •    1 βασιλικό διάφραγμα.

Μόλις το μελίσσι μας είναι 8άρι – 10άρι, πριν αρχίσουν οι σμηνουργίες, βάζουμε δίπλα του ένα όροφο με πίσω είσοδο και ένα 5ράκι (για βοήθεια) και ελέγχουμε ένα-ένα τα πλαίσια για να βρούμε τη βασίλισσα. Όταν διαπιστώσουμε ότι το πλαίσιο που ελέγχουμε δεν έχει τη βασίλισσα το τοποθετούμε στο όροφο, ενώ εάν την εντοπίσουμε την τοποθετούμε με το πλαίσιό της στο 5ράκι. Τότε μεταφέρουμε και όλα τα άλλα 9 πλαίσια στον όροφο και τον αναδιοργανώνουμε μέλια - γύρη - γόνος - γύρη - μέλια, προσθέτοντας και μια κηρήθρα κτισμένη. Στο κενό από πλαίσια πλέον μελίσσι μας, προσθέτουμε στο κέντρο το πλαίσιο με τη βασίλισσα, που είχαμε τοποθετήσει στο 5ράκι και αριστερά και δεξιά αυτού τα 9 πλαίσια με φύλλα τεχνικής κηρήθρας. Μετά προσθέτουμε το βασιλικό διάφραγμα και  κατόπιν από επάνω τοποθετούμε τον όροφο με τα πλαίσιά του, ο οποίος όμως πρέπει να έχει άλλη εξτρά είσοδο, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.Τροφοδοτούμε συνέχεια με σιρόπι 1 νερό/1 ζάχαρη.

Μετά από 7-8 ημέρες ελέγχουμε οπωσδήποτε τον όροφο για βασιλικά κελιά.


1.     Εάν δεν υπάρχουν βασιλικά κελιά.

Που σημαίνει ότι η βασίλισσά μας είναι νέα και καλή, αφήνουμε τον όροφο όπως είναι και μετά από ημέρες, αφού κτισθούν όλες οι κηρήθρες βγάζουμε το βασιλικό διάφραγμα.

Για δοκιμή σε 1 - 2 μελίσσια μπορούμε να μην βγάλουμε το βασιλικό διάφραγμα και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της ανάπτυξης - καταστολής της σμηνουργίας. 


2.     Εάν τυχόν υπάρχουν βασιλικά κελιά.

Που σημαίνει ότι η βασίλισσά μας δεν ήταν νέα  ή  ήταν μεν νέα αλλά δεν ήταν καλή, θα χρειασθούμε ανάλογα με το γόνο, τον πληθυσμό και τα βασιλικά κελιά:
 • 1 ή 2 ή και καθόλου 5ράκια (για τις παραφυάδες)
 • και άλλο 1 βασιλικό διάφραγμα.
 • ½ ή ολόκληρο όροφο με έως και  10 καλοκτισμένες κηρήθρες.


Υπόψη: Εάν από την αρχή θέλαμε να κάνουμε παραφυάδες θα τοποθετούσαμε από την αρχή τον ενδιάμεσο όροφο και το δεύτερο βασιλικό διάφραγμα. 
Για δημιουργία παραφυάδων πάτησε εδώ


Από τον όροφο με τα πολύ καλά πλέον βασιλικά κελιά, αφού είχαμε τις τέλειες συνθήκες (εποχή - νέκταρ[μαζί με τροφοδότηση] - πολλές μέλισσες) παίρνουμε τις μισές κηρήθρες ή τα 2/3 από τις κηρήθρες εάν υπάρχει πολύς γόνος και πληθυσμός και τις τοποθετούμε ανάλογα σε 1 ή και σπάνια σε 2 πενταράκια, αφήνοντας τα 2 καλύτερα βασιλοκελιά σε κάθε μια από τις 2 ή 3 παραφυάδες μας. Την παραφυάδα/ες μπορούμε εάν δεν φθάνουν τα πλαίσια που πήραμε (εάν κάνουμε 3 παραφυάδες) από το μητρικό μελίσσι να προσθέσουμε από 1-2 κτισμένες κηρήθρες. Κατόπιν τοποθετούμε ζαχαροζύμαρο και τις μεταφέρουμε 5 χιλιόμετρα μακριά για 25 ημέρες, χωρίς να τις πειράξουμε καθόλου. Βάζουμε μόνο τροφή εάν χρειάζεται μετά από 10 - 15 ημέρες.

Στο μητρικό μελίσσι και την παραφυάδα που παραμένει προσθέτουμε όροφο (μισό ή και κανονικό) με πλαίσια και ακόμη ένα βασιλικό διάφραγμα από επάνω. Τοποθετούμε ξανά τον όροφο με την πίσω είσοδο, προσθέτουμε τις υπόλοιπες κτισμένες κηρήθρες και ζαχαροζύμαρο. Δεν την πειράζουμε και αυτή καθόλου για 25 ημέρες. Βάζουμε τροφή εάν χρειάζεται μετά από 10 - 15 ημέρες.

Μετά τις 25 ημέρες ελέγχουμε για να διαπιστωθεί η παρουσία ή μη γονιμοποιημένης βασίλισσας και πράττουμε ανάλογα.

Εάν τυχόν ο όροφος με την πίσω είσοδο έχει μεν βασιλοκελιά, αλλά δεν θέλουμε να το χωρίσουμε, τοποθετούμε ενδιάμεσα τον όροφο με τις κτισμένες κηρήθρες και από επάνω το άλλο βασιλικό διάφραγμα. Καταστρέφουμε τα βασιλοκελιά αφήνοντας τα δυο καλύτερα. Αργότερα (καλύτερα πριν 20 ημέρες από την στοχευμένη νεκταροέκκριση) εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε γόνο και στους δυο γονοθαλάμους (1ο και 3ο), βγάζουμε και τα 2 βασιλικά διαφράγματα, σκοτώνουμε την παλαιά βασίλισσα που ευρίσκεται στον 1ο όροφο και τα ενώνουμε με τη μέθοδο της εφημερίδας, τοποθετώντας την εφημερίδα μεταξύ του 2ου και 3ου ορόφου.
Μετά από μιά εβδομάδα κατεβάζουμε κάτω τον τον 3ο όροφο ως εμβρυοθάλαμο με την καινούργια του βασίλισσα. Τον κάτω  όροφο (1ο) χωρίς πλέον την παλαιά βασίλισσα τον βάζουμε επάνω από τον εμβρυοθάλαμο ως 2ο όροφο και από επάνω του τον μεσαίο όροφο, ο οποίος πλέον θα γίνει 3ος  όροφος, ως μελιτοθάλαμος. 
Η διάταξη του τριώροφου μελισσιού ενώ στην αρχή ήταν 1-2-3 τώρα γίνεται 3-1-2.

Εάν δεν θέλουμε να ενώσουμε το μελίσσι σκοτώνοντας την παλαιά βασίλισσα, μπορούμε να τα χωρίσουμε και να δημιουργήσουμε 2 ξεχωριστά μελίσσια. 


Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

 • Πρόληψη της  σμηνουργίας.
 • Κτίσιμο κηρηθρών. (Για περισσότερα πάτησε: ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΗΡΗΘΡΩΝ)
 • Αντικαθιστούμε τη παλαιά βασίλισσα και παράγουμε εάν θέλουμε παραφυάδες.
 • Καλή παραγωγή μελιού, αφού θα έχουμε πολύ πληθυσμό.

Σημείωση.
Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιώ, κάθε άνοιξη για πρόληψη σμηνουργίας με κτίσιμο καινούργιων κηρηθρών και πολύ λιγότερο για δημιουργία παραφυάδων, με απόλυτη επιτυχία. Για το λόγο αυτό έχω πολλούς ορόφους με πίσω είσοδο και αρκετές κτισμένες κηρήθρες στην αποθήκη.

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΥΡΕΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΒΕΡΕΛΙΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΕΛΙΟΥ


Στις ημέρες του τρύγου, μόλις βάλουμε το φρεσκοτρυγημένο μέλι μας μέσα στα βαρέλια, οι περισσότεροι αναρωτιούνται πόσο μέλι βγάλανε. Εάν γνωρίζουμε τη χωρητικότητα των βαρελιών σε λίτρα ή σε κιλά μελιού και είναι γεμάτα μέχρι επάνω έχει καλώς διαφορετικά πρέπει να βρούμε και να γράψουμε σε όλα τα βαρέλια μας την ΣΤΑΘΕΡΑ, η οποία θα μας βοηθά να βρίσκουμε εύκολα πόσα κιλά μέλι έχει το βαρέλι. Η «σταθερά» αυτή υπολογίζεται σε πόντους (cm).
Για δικιά μου ευκολία γράφω με ανεξίτηλο μαρκαδόρο μέσα στο καπάκι του κάθε βαρελιού την «ΣΤΑΘΕΡΑ» και το ύψος του βαρελιού (προαιρετικό). 

ΕΥΡΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΑΘΕΡΑΣ
Με την αγορά ενός καινούργιου βαρελιού για μέλι πρέπει να μετρήσουμε αμέσως την διάμετρο την οποία θα διαιρέσουμε δια δύο για να βρούμε την ακτίνα και μετά το καθαρό ύψος του. Αφού έχουμε σημειώσει τα δυο αυτά νούμερα βρίσκουμε με τον παρακάτω τύπο τη "ΣΤΑΘΕΡΑ".  
«ΣΤΑΘΕΡΑ» = ((ακτίνα Χ ακτίνα Χ  3,14  X  1.4) / 1000
Πρώτα βρίσκουμε το τετράγωνο της ακτίνας (πολλαπλασιάζουμε την ακτίνα με τον εαυτό της). Το γινόμενο αυτό το πολλαπλασιάζουμε πρώτα με το 3,14, μετά με το 1,4 και στο τέλος το διαιρούμε με το 1000.  
Ένα παράδειγμα: Εάν το βαρέλι μας έχει διάμετρο 62.4 πόντους και ύψος 98 πόντους, η ΣΤΑΘΕΡΑ θα είναι ((31,2 Χ 31,2) Χ 3,14 Χ 1,4) / 1000 = 4,27. Αφού βρήκαμε τη σταθερά την πολλαπλασιάζουμε με τους πόντους του ύψους του βαρελιού και βρίσκουμε την συνολική χωρητικότητά του σε κιλά 4,27 Χ 98 = 418 κιλά. (Στο βαρέλι του παραδείγματος η ετικέτα αναγράφει ότι έχει χωρητικότητα 400 κιλά). Η σταθερά δηλαδή είναι η χωρητικότητα του βαρελιού σε κιλά μελιού σε ένα μόνο πόντο του μέτρου.
Βαρέλι με το καπάκι του παραπάνω παραδείγματος

Αργότερα όταν δεν είναι γεμάτο το βαρέλι μας μετράμε μόνο το κενό ύψος του βαρελιού και με μια αφαίρεση από το ύψος του βαρελιού (το οποίο έχουμε ήδη σημειωμένο στο καπάκι ή και στο βαρέλι εάν θέλουμε) και έναν πολλαπλασιασμό με τη ΣΤΑΘΕΡΑ, (την οποία και αυτή έχουμε σημειωμένη), υπολογίζουμε αμέσως το βάρος του μελιού μας.  

Σημείωση:
Εάν γνωρίζουμε τα λίτρα που έχει ένα δοχείο στο οποίο έχουμε βάλει μέλι και θέλουμε να βρούμε το βάρος του σε κιλά πολλαπλασιάζουμε πάντοτε τα λίτρα με το «1,4» και βρίσκουμε το βάρος του σε κιλά.
Έτσι ένα γυάλινο βάζο του μελιού, το οποίο πωλείται στην αγορά ως μονόκιλο, ο όγκος του σε λίτρα είναι 0,720 λίτρα. Εάν τώρα πολλαπλασιάσουμε το 0,720 Χ 1,4 = 1 κιλό. 

Οι περισσότερες εταιρείες που εμπορεύονται βαρέλια μελιού δεν αναγράφουν τα λίτρα αλλά τα κιλά, μάλλον για ευνόητους λόγους, καθόσον ο αριθμός του βαρελιού σε κιλά είναι μεγαλύτερος απ’ ότι θα ήταν σε λίτρα. Έτσι ένα βαρέλι των 150 λίτρων είναι λίγο μεγαλύτερο από ένα 200άρι (σε κιλά) και αυτό γιατί εάν πολλαπλασιάσουμε το 150 με το 1,4 έχουμε αποτέλεσμα 210 κιλά.